Vilde Øines Nybakken

27 år, fra Bjerkvik, oppvokst i Narvik – og er nå tilbake i byen etter ti år borte. Stor utfartstrang i tenåra førte meg til Svalbard, Trondheim, Førde og Oslo. Som student brukte jeg minst like mye tid på Studentersamfundet i Trondheim som på lesesalen, blant annet i studentavisa. Etter mastergraden i nordisk litteratur var i boks, frista det å gi journalistdrømmen et nytt forsøk, og dagen etter jeg var ferdig som praktikant ved Nynorsk Avissenter i Førde, førte tilbud om fast journalistjobb i Fremover meg tilbake til hjembyen – mot alle odds.

Hjertesak

At unge kvinner ikke kommer hjem igjen etter å ha studert, tyder på at hjemstedet ikke framstår som relevant for dem. Mitt ønske er at Narvikregionen skal framstå som relevant for unge, nyutdanna kvinner. Gjennom å få flere unge kvinner i avisa, både som kilder og i debattinnlegg, kan vi løfte fram problemstillinger som unge kvinner er opptatte av. Ved å gå foran og være synlig som ung journalist – i aviskommentarer, på direktesendinger og på offentlige arenaer som konferanser – kan jeg bidra til å senke terskelen for andre unge kvinner til å uttale seg i det offentlige ordskiftet, og ufarliggjøre det. Slik vil vi kunne gjøre hvordan regionen taler til unge kvinner utad mer relevant for dem, og nå dem på en bedre måte.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125