Vegard Kongsbak

Jeg er 30 år og kommer fra Hammerfest. Studerer for tiden «Ledelse, innovasjon og marked» ved UiT campus Tromsø. Har fra før jobbet i Brann- og redningstjenesten, men etter å ha blitt inspirert gjennom prosjekter som skal få fram de unge i nord, valgte jeg et studie som jeg tror kan gjøre meg kapabel til å dra den nordnorske regionen i en positiv retning.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125