Vegard Kongsbak

Jeg er 30 år og kommer fra Hammerfest. Studerer for tiden «Ledelse, innovasjon og marked» ved UiT campus Tromsø. Har fra før jobbet i Brann og redningstjenesten men etter å ha blitt inspirert gjennom prosjekter som skal få fram de unge i nord, valgte jeg et studie som jeg tror kan gjøre meg kapabel til å dra den nordnorske regionen i en positiv retning.

Min hjertesak