Vår Ane Pettersen

Jeg er 25 år og fra Kjøpsvik. For tiden er jeg student ved UiT campus Narvik, hvor jeg studerer økonomi og administrasjon. Etter å ha bodd i utlandet noen år fikk jeg virkelig øynene opp for hvor flott vi har det og når jeg i fremtiden er ferdig med studiene, ønsker jeg å bli værende i regionen.
Å kunne få være med i Propellfabrikken er derfor svært motiverende. Gjennom de forskjellige samlingene har vi blitt bedre kjent med regionen. At vi på samme tid får muligheten til å bidra med noe positivt er svært givende.

Hjertesak

Min hjertesak er å få oss som bor i Narvikregionen til å vise stolthet over mulighetene som finnes her. Jeg vil jobbe for at vi skal framsnakke og være bevisst på det som skjer i regionen. At vi kan vise hvor stolt vi er over det vi har i regionen, ikke bare i Narvik, men også distriktene rundt.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125