Timme Ellingjord

Jeg er 29 år og fra Kjeldebotn. Utdannet innen statsvitenskap, Russlandsstudier og tar for tiden en master i journalistikk. Driver enkeltmannsforetaket «Hvitblikk», som er en multimediebedrift som arbeider både med redaksjonelt og kommersielt stoff, med alt fra bryllupsfoto til artikler om fiskeripolitkk. Firmaet driver også innen turistnæringen, og guider på en rekke turer i lokalområdet, både høyt og lavt.

Min hjertesak