Programmet

I løpet av et år skal propellene gjennom fire samlinger få faglig påfyll under fire ulike temaer. Samlingene er utviklet av ei arbeidsgruppe med representanter fra målgruppen, og er tilpasset lokale forhold.

Samling 1

Innovasjon og kreativitet

Næringslivet i landsdelen vår står ovenfor et stort behov for omstilling, og de unge må være med å skape denne omstillingen. Med kunnskap om temaet, verktøy i fasen, hvordan sikre gjennomføringskraft og realisering av de gode idéene blir propellene gode krativitetsagenter på sine egne arbeidsplasser. Kanskje kan dette også inspirere noen til å starte noe eget?

Samling 2

Identitet og stolthet

Med identitet og stolthet i ryggmarken øker formidlingsevnen og troverdigheten i budskapet betraktelig. En workshop med presentasjonsteknikk som fokus, og personlige prosjekter som case gjennomføres i samarbeid med eksperter på området.

Samling 3

Maktfordeling og endring

Hvordan fungerer maktstrukturer, og hvilke påvirkningsmekanismer har man? Hva skal til for at propellene selv blir relevante for å innta sentrale posisjoner, og sentral i utviklingen av sine regioner?

Samling 4

Kraftsenter i regionen

Kraften i samarbeid er nøkkelordet, og det skal jobbes frem et budskap om hva unge voksne i den aktuelle regionen ønsker skal prioriteres. En lokal variant av perspektivmeldingen “Nye Stemmer”, men med fokus på modighet, tørre å satse og tørre å prioritere. Hvis du var 10 ganger så modig, hva hadde du gjort da?

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125