Program

Deltakerne i Propellfabrikken vil gjennom 4 samlinger få faglig påfyll med ulike hovedtemaer. Samlingene er utviklet av en arbeidsgruppe med representanter fra målgruppen vår, og er tilpasset lokale forhold.

Litt av hva deltakerne er med på

Fabrikkledelsen

VINN i Narvik eier og driver Propellfabrikken

Silje B. Lorentzen

Silje B. Lorentzen

Propell-leder

481 27 987
silje@vinn.no

Seniorrådgiver i VINN

Mette Suhr Berg

Mette Suhr Berg

Propellkoordinator Vest-Finnmark

922 37 082
mette@krativindustri.no

Daglig leder Kreativ Industri AS

Kristian Wengen

Kristian Wengen

Propellkoordinator Øst-Finnmark

416 78 142

kristian@tinkr.no

Daglig leder Tinkr AS

Nina Dons-Hansen

Nina Dons-Hansen

Propellkoordinator Harstadregionen

909 63 23 
ninamdons@gmail.com

Daglig leder, Kreativ kraft Nina Dons-Hansen