Samling 1

Tema: Innovasjon og kreativitet

 

Næringslivet i landsdelen vår står ovenfor et stort behov for omstilling, og de unge må være med å skape denne omstillingen. Med kunnskap om temaet, verktøy i fasen, hvordan sikre gjennomføringskraft og realisering av de gode ideene blir propellene gode kreativitetsagenter på sine egne arbeidsplasser. Kanskje kan dette også inspirere noen til å starte noe eget?

Samling 2

Tema: Identitet og stolthet

 

Med identitet og stolthet i ryggmargen øker formidlingsevnen og troverdigheten i budskapet betraktelig. En workshop med presentasjonsteknikk som fokus, og personlige prosjekter som case gjennomføres i samarbeid med eksperter på området.

Samling 3

Tema: Maktfordeling og endring

Hvordan fungerer maktstrukturer, og hvilke påvirkningsmekanismer har man? Hva skal til for at propellene selv blir relevante for å innta sentrale posisjoner, og sentral i utviklingen av sine regioner?

Samling 4

Tema: Kraftsenter i regionen

 

Kraften i samarbeid er nøkkelordet, og det skal jobbes frem et budskap om hva unge voksne i den aktuelle regionen ønsker skal prioriteres. En lokal variant av perspektivmeldingen Nye Stemmer, men med fokus på modighet, tørre å satse og tørre å prioritere. Hvis du var 10 gang så modig, hva hadde du gjort da?

Vi oppdaterer både Facebook- og Instagramprofilene våre fortløpende med aktiviteter vi er med på, og hva vi gjør på samlingene. 

Silje B. Lorentzen

Silje B. Lorentzen

Propell-leder

481 27 987
silje@vinn.no

Seniorrådgiver i VINN

Nina Dons-Hansen

Nina Dons-Hansen

Propellkoordinator Harstadregionen

909 63 623
ninamdons@gmail.com

Daglig leder, Kreativ kraft Nina Dons-Hansen