Stolt eier og initiativtaker av Propellfabrikken

 

Idéen

Vi skal sikre nødvendig tilgang på arbeidskraft i regionen ved å stimulere lysten og forutsetningene for unge propeller  til å framsnakke regionen, samt bli viktige bidragsytere i den videre utviklingen av regionen.

Programmet skal gi kunnskap, nettverk og stolthet til deltakerne.

Hvorfor?

Næringslivet i nord går godt og skaper stadig større verdier, men er avhengig av kompetent arbeidskraft og attraktive bosteder for å kunne drive bærekraftig. I VINN så vi oss til slutt lei på all negativitet og omtale Nord-Norge ble utsatt for, og vi begynte å spørre oss selv hva vårt bidrag kunne være for å snu trenden. Realiteten er der, regioner i Nord-Norge har over en lengre periode blitt presentert for statistikk med negativ befolkningsutvikling, med ekstra fokus på nedgang i den yngre delen av befolkningen. I tillegg opplever mange steder at sentrale posisjoner besittes av godt voksne folk, og gjerne menn. Ikke at det er noe galt med menn over 50, men vi kan ikke tillate oss at den yngre garde ikke involveres i stor nok grad i utviklingen av sine regioner. Da VET vi at veien ut blir kort, og hjemover svært lang.

I tillegg fødes det færre barn i dag enn tidligere, og vi må ta inn over oss en demografisk utvikling hvor vi må bli ennå flinkere til å utnytte ressursene i begge endene av skalaen bedre enn vi klarer i dag.

VINN hadde et stort nettverk, vi kunne mye om påvirkning og beslutningsprosesser og ønsket å ta tak i det engasjementet og den ressursen de unge i Narvikregionen satt med. Noen hektiske måneder senere var Propellfabrikken et faktum, og de 13 første deltakerne kunne presenteres til første samling høsten 2018. Siden den gang har det skjedd mye, raskt! Miljøer i naboregionen så verdien av å ha en egen Propellfabrikk, og høsten 2019 kunne vi ønske nye deltakere velkommen både i Narvik- og Harstadregionen. Vi stopper definitivt ikke der, og ser at programmet både er skalerbart og relevant i og for hele Nord-Norge, og nye utvidelser er under planlegging.

Hvordan

Ut fra søknader plukker vi ut engasjerte unge mennesker i alderen 20-35 som er eller ønsker å være mer engasjert i samfunnsbyggingen i sin region.

Vi tar de gjennom et program på fire todagers-samlinger hvor faglig påfyll, bedriftsbesøk og informasjon om kommunene og regionen står i fokus.

Deltakerne definerer også hver sin hjertesak – noe de brenner for – som de skal jobbe med gjennom hele programperioden.

I tillegg til samlingene legger vi tilrette for at propellene får muligheten til å delta på viktige arenaer og relevante arrangementer i vårt geografiske nedslagsfelt. Dette skal bidra både til kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging.

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Organisering

VINN i Narvik er initiativtaker og eier av programmet, og sammen med dyktige samarbeidspartnere skal vi jobbe for at Propellfabrikken blir et tilbud til regioner i Nord-Norge med sammenlignbare utfordringer som Narvikregionen opplever.

Torje Kosmo Karlsen i VINN er prosjektleder. For å sikre lokal tilstedeværelse, nettverk og kunnskap engasjerer vi koordinatorer alle andre steder enn Narvikregionen. Harstadregionen var vår første nye region, og Nina Dons-Hansen er vår lokale superhelt som har ansvar for deltakerne og samlingene her.

Fra høsten 2020 er vi også representert i Finnmark, og har inngått et samarbeid med Mette Suhr Berg i Kreativ Industri i Alta og Kristian Wengen i Tinkr i Vadsø. Disse to leder med stødig hånd to parallelle gjennomføringer i Vest- og Øst-Finnmark med totalt 24 deltakere.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125