Hvorfor

En desembermorgen i 2017 kom Bjørn (adm. direktør i VINN) inn på kontoret til kollega Silje med en idé. Han hadde sett seg lei av stadig negative statistikker om befolkningsutviklingen i regionen, hvor spesielt de unge flytter ut og ikke kommer tilbake. Han ser også at hans egen generasjon (type godt voksen) besitter store deler av sentrale roller, og er på mange måter ansiktet utad for regionen.

Silje er med på tanken og har en klar mening: De som skal bo og leve i regionen i fremtiden må være med å forme den i dag. Dersom vi skal fremstå som en attraktiv region, må dette formidles av og for målgruppen vi ønsker skal vokse.

Så var vårt lille eventyr i gang. Vi inviterte representanter innenfor målgruppen på 20-35 år til å være med i en arbeidsgruppe, og endte opp med 7 lokale entusiaster i tillegg til Silje og Bjørn som sammen utviklet Propellfabrikken slik den fremstår i dag. Elever ved Narvik videregående skole studiested Solhaugen designet logo til oss, og lokale arrangementer inviterte oss tidlig til å presentere hva vi jobbet med. Lokalavisen bidro i tillegg sterkt med å få ut informasjon om prosjektet, og vi fikk raskt en stor heiagjeng. Siste forutsetning for at hele prosessen lot seg gjennomføre var finansiering, og takket være et spleiselag fra 5 lokale banker hadde vi også økonomisk grunnlag for å gjennomføre planleggingsfasen.

Vi er veldig takknemlige for den positiviteten og entusiasmen vi har blitt møtt med på veien frem til nå, og for at så mange har ønsket å ta del i utviklingen av programmet.

Ideen

Vi skal sikre nødvendig tilgang på arbeidskraft i regionen ved å stimulere lysten og forutsetningene for unge propeller til å framsnakke regionen, samt bli viktige bidragsytere i den videre utviklingen av regionen.

Programmet skal gi kunnskap, nettverk og stolthet til deltakerne!

Hvordan

Hvert år søker vi etter 13 engasjerte unge mennesker i alderen 20-35 år med tilknytning til regionen som er eller har et ønske om å være mer engasjert i samfunnsbyggingen. Hovedprogrammet består av fire todagers-samlinger hvor faglig påfyll, bedriftsbesøk og informasjon om kommunene og regionen har fokus. Deltakerne definerer også hver sin hjertesak, noe de brenner for, som de skal jobbe med gjennom hele programperioden. For å hjelpe deltakerne med hjertesakene har vi etablert ei ressursgruppe som stiller seg til rådighet for mentoring og døråpnere.
I tillegg til samlingene legger vi til rette for at deltakerne får mulighet til å delta på viktige arenaer og relevante arrangementer i vårt geografiske nedslagsfelt. Dette gir dem ekstra påfyll av kunnskap, men kanskje viktigst av alt er nettverksbyggingen. At deltakerne blir profilerte og får synliggjort sitt engasjement har resultert i at flere er invitert til å holde innlegg, være konferansier, gjøre intervjuer eller påta seg forskjellige verv.
Etter programperioden skal deltakerne ha en aksjonsplan for hvordan de skal jobbe videre med sine hjertesaker, og det jobbes med å se på løsninger for å ivareta og i større grad kunne utnytte det nettverket med propeller vi etter hvert besitter.

Organisering

VINN i Narvik er initiativtaker og eier av programmet, og sammen med dyktige samarbeidspartnere skal vi jobbe for at Propellfabrikken blir et tilbud til regioner i Nord-Norge med sammenlignbare utfordringer som Narvikregionen opplever.

Seniorrådgiver i VINN Silje B. Lorentzen er leder av programmet og adm. direktør i VINN Bjørn Bremer er utnevnt til «Propellfar». Sammen er de et godt eksempel på hvor viktig det er å ha både tung erfaring og stort nettverk, samt ungt engasjement og nye ideer på laget.

Våre partnere