Nadia Ravlo

Jeg er ei nitten år gammel jente født og oppvokst i Narvik. Jeg avsluttet i vår videregående skole, og bestemte meg siden for å bruke ett år på å arbeide, reise og opparbeide meg nye innflytelser og erfaringer før videre studier. Jeg ønsker på sikt å studere økonomi og administrasjon. Nå arbeider jeg hos Vita Narvik, hvor jeg trives kjempe godt og driver daglig med salg, service og kundebehandling.
Helt siden jeg var liten har jeg vært opptatt av å ta del i noe – skape og engasjere. Det å tørre og være ambisiøs, og tørre å sette seg mål – også med en ung stemme. Jeg synes visjonen bak prosjektet gjenspeilte nettopp dette budskapet. Vi må skape, se og anerkjenne mulighetene som finnes, og det vil jeg veldig gjerne være med å bidra til.

Hjertesak

Jeg ønsker å få til bredere ung kvinnelig ledelse i regionen. Dette fordi det foreligger en ubenyttet ressurs i samfunnet vårt som vi i dag ikke utnytter til sitt fulle potensial. Unge kvinner representerer nye perspektiv, synspunkt og fremfor alt et mangfold. Nøkkelordet her er ikke kvinnelig ledelse, men god ledelse. Om å bidra til et sammensatt, heterogent og vekstkraftig ledermiljø.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125