Marie Kildal

Jeg er 27 år og bor i Harstad. Jeg er oppvokst i Breivika, men dro for å studere i Bergen i 2010. Der tok jeg lektorstudie med mastergrad i engelsk litteratur og årsstudium i historie. Etter studiet jobbet jeg noen år i Trondheim som lærer, før jeg vendte nesen nordover igjen i 2017.

Jeg ville ha nye utfordringer og søkte derfor jobb som jobbkonsulent ved Inko AS. Etter kort tid på Inko fikk jeg mer ansvar og ble jobbkonsulent/ digital prosjektleder, med en stilling som er delt mellom oppfølging av jobbsøkere og drifting/ planlegging/ implementering av teknologisk utvikling hos oss. Det trives jeg veldig godt med, og liker alltid å følge med på utviklingen og lære meg nye ting! I den forbindelse tenkte jeg at propellfabrikken kan være en brikke i dette videre.

På fritiden er jeg forholdsvis aktiv, og liker klatring, kajakk og SUP. Familien er veldig viktig for meg! Jeg har en valp som heter Malvin, og samboer.

Hjertesak

Jeg ønsker å jobbe for å skape tilhørighet og stolthet for regionen innenfra. Jeg mener at vi i regionen må være lokalpatriotiske og utnytte det uforløste potensialet som finnes i regionen vår. Det er viktig å utnytte de menneskelige ressursene vi har. Få flere ut i jobb! Vi har problemer med å tiltrekke oss arbeidskraft, og problemer med å bevare høyt utdannede i regionen. Gode vitnemål og fine universiteter er ikke alt. Kan man i større grad bruke jobbmatch, og kvalifisere riktig person til jobben før, under og etter en ansettelse for å gjøre regionen mer attraktiv? Vi som bor og jobber her er vår beste reklame. For å få til dette kreves det en informasjonskampanje og en bevissthet hos arbeidsgiverne i regionen, som propellfabrikken er et fint springbrett for å få til.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125