Lise Marthine Jensen

Jeg er 31 år, kommer fra Narvik og er ansatt som advokat i Advokatfirmaet Trond Olsen AS. Etter videregående flyttet jeg til Tromsø for å studere, og ble ferdig med min master i rettsvitenskap ved Universitetet i 2011. Jeg flyttet tilbake til Narvik i 2010 mens jeg studerte siste året og arbeidet parallelt som sekretær i advokatfirma. Ferdig utdannet startet jeg som advokatfullmektig, og har i tiden etter vært engasjert både som fungerende leder i begravelsesbyrå og varaleder og leder for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Ofoten. I 2014 fikk jeg egen advokatbevilling.

Hjertesak

Etablering av barnehustilbud i vår region. En slik etablering er nødvendig for å ivareta barna som skal avhøres på en langt bedre måte enn det som er dagens situasjon med lang reisevei og de tilleggsbelastninger dette medfører for barn som allerede er i en svært sårbar situasjon.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125