Linn Kolbeinsen

Jeg er 26 år gammel, og har vokst opp på Ankenes. Jeg jobber som lærer på idrettslinja ved Narvik VGS, studiested Frydenlund – hvor jeg selv har vært elev. Etter videregående var jeg reiselysten, og ønsket å kombinere studier og utenlandsreiser. Det førte til idrettsstudier med et semester i Brasil, et semester på Bali og senere et halvt år i Canada. Jeg har bodd i Oslo i fire år, og har tatt min utdanning ved Norges Idrettshøgskole. Der tok jeg først en bachelorgrad for å bli faglærer i kroppsøving og idrettsfag, og deretter en master i idrettsvitenskap med fordypning i kroppsøving og pedagogikk.

Hjertesak

Jeg synes det er utrolig viktig å involvere ungdom tidlig i det som skjer i Narvikregionen, og gi dem et innblikk i hvilke muligheter de har her. Både mulighetene for utdanning, men også mulighetene for jobb etter endt utdanning andre steder. Dette er faktorer som er avgjørende for om ungdom velger å flytte fra byen, og ikke minst – om de ønsker å vende tilbake hit. Jeg som jobber i den videregående skolen omgås med ungdom hver dag, og jeg ønsker å kunne bidra til å styrke samarbeidet mellom skolen og næringslivet i regionen. Samlingene med de andre «propellene» har gitt meg flere ideer jeg ønsker å videreutvikle.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125