Linn K. Hvattum

Jeg er 34 år, født og oppvokst i Harstad.
Utdannet førskolelærer, jobber som styrer i Læringsverkstedet barnehage Bygdestua, og som instruktør på Grottebadets svømmeskole.

Hjertesak

Jeg ønsker gjennom deltakelse i Propellfabrikken, å få muligheten til å være med på og utvikle et større, mer mangfoldig, kulturelt tilbud til småbarnsfamiliene i regionen. Målet er at regionen skal være attraktiv å bo i, også på fritida.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125