Kåre Johan Teigen

Student i Ledelse, Innovasjon og Marked. Medstifter av biologiselskapet Wai Genetics AS. Opptatt av vekst og utvikling i Troms- og Finnmark, og håper at teknologi og kunnskap kan være med å øke verdien på de verdifulle hav-/kystressursene vi har i nord.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125