Kåre Johan Teigen

Student: Ledelse Innovasjon Marked. – Medstifter av biologi selskapet: Wai Genetics AS. Opptatt av vekst og utvikling i Troms-Finnmark, og håper at teknologi og kunnskap kan være med å øke verdien på de verdifulle hav/kyst resursene vi har i nord.

Min hjertesak