Gyrd Harstad

Jeg er 34 år og kommer fra Lillehammer. Samboeren er fra Harstad, og vi flyttet hit for to og et halvt år siden, men er nylig blitt Kvæfjerding. Jeg har en mastergrad i skogbruk fra NMBU, og har etter endt utdannelse jobbet for Mjøsen Skog SA som skogbruksplanlegger. Siden 2018 har jeg vært ansatt som skogrådgiver i Kvæfjord kommune og Harstad kommune. I tillegg har jeg gjort naturtypekartlegging for Norconsult og Miljøfaglig utredning. På fritida så er jeg bl.a aktiv i Harstad innbandyklubb.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125