Fred Lassander

Jeg er 25 år og fra Nesseby. Opp gjennom årene har jeg bodd rundt omkring, bla. Tromsø og Sandefjord. Tok pilotutdanning i Sandefjord, men situasjonen i dag gjorde det vanskelig å lande sin første jobb innenfor flybransjen. Flyttet til hjemkommunen etter endt utdanning og med en god del arbeidserfaring innenfor bygg- og anleggsbransjen fra tidligere, startet jeg enkeltmannsforetaket Varangerfjord service. Firmaet driver også litt innenfor reindriftsnæringen og diverse tungbilkjøring.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125