Fred Lassander

Jeg er 25 år og fra Nesseby. Opp gjennom årene bodd rundtomkring, bla. Tromsø og Sandefjord. Tok pilot utdanningen i Sandefjord men situasjonen i dag gjorde det vanskelig å lande sin første jobb innenfor flybransjen. Flyttet til hjemkommunen etter endt utdanning og med en god del arbeidserfaring innenfor bygg og anleggsbransjen fra tidligere, startet jeg enkeltmannsforetaket Varangerfjord service. Firmaet driver også litt innenfor reindriftsnæringen og diverse tungbil kjøring

Min hjertesak