Erik Degerstrøm

Jeg er 28 år gammel og startet som assisterende driftsleder for område nord i Bane Nor januar 2019. Jeg har vokst opp i Håkvik, tok bachelor i elkraft og master i elektroteknikk ved Høgskolen i Narvik. Etter studiene flyttet jeg til Stavanger hvor jeg jobbet i Lyse Elnett, som prosjektingeniør og etter hvert soneleder i Stavanger regionen.

Min hjertesak

Min hjertesak er å få VM i alpine grener til Narvik 2027. Jeg ønsker at alle skal snakke fram Nord-Norge og Narvik, samt spre kunnskap om hvor mye positivt et eventuelt VM vil bringe med seg til regionen vår. Dette for å engasjere flest mulig. Om vi skal få i havn et VM i alpint, krever det stor dugnadsinnsats og velvilje fra Narvik-regionen.