Erik Bjønness-Hansen

Jeg er 31 år, opprinnelig fra Nordkapp Kommune, men bor nå på stedet Gamvik i Gamvik Kommune. Jobber til vanlig som kokk, men er for tiden frikjøpt som ungdomsleder i Fagforbundet Finnmark. Jeg min store hjertesak er fagforening og viktigheten med å organisere seg. Samtidig er jeg veldig opptatt av lokal bosetning, og hvordan politikk påvirker hverdagen vår ute i distriktene.

Jeg mener Finnmark har uendelig med potensial og håper min deltakelse i propellfabrikken kan være med å fremme det. Vi trenger at ikke bare lokal ungdom, men også ungdom utenfor fylket ser de mulighetene som ligger her.

Min hjertesak