Emil Bjørnå

Jeg er 28 år, gift og bor i Vadsø. Jeg er født og oppvokst i Narvikregionen, nærmere bestemt Ballangen. Jeg har en idrettsfaglig bakgrunn fra Frydenlund videregående skole i Narvik og ved Norges idrettshøgskole i Oslo. Av formell fagkompetanse har jeg en mastergrad i Sport Management.

Etter endt utdanning kjente jeg på savnet etter Nord-Norge og gleden var derfor stor da jobben som idrettsrådgiver i Finnmark fylkeskommune dukket opp, hvor jeg jobber den dag i dag. På fritiden er jeg aktiv i idrettsmiljøet og har hatt flere verv innen idretten, både i idrettslag og ulike idrettsarrangementer.

Jeg meldte meg på propellfabrikken fordi jeg er nysgjerrig på hva som skjer i Narvikregionen. Det er mye spennende på gang og jeg ser frem til å lære mer om egen region.

Hjertesak

​Jeg mener Narvik kommune må sette av mer ressurser til å arbeide med idrett og fysisk aktivitet. Idretten skaper bolyst og gode opplevelser for innbyggerne i regionen. I idretten er alle velkommen uavhengig av språk, kultur, alder, kjønn eller funksjonshemming. Det enorme engasjementet på grasrota og de utallige timene med frivillig arbeid som nedlegges hvert år, sikrer at så å si alle barn og unge tilbys trygge, gode og inkluderende omgivelser og arenaer der de bor. For mange er dette en avgjørende faktor når man er på jakt etter et sted å bosette seg. Derfor er det viktig at kommunen arbeider aktivt på feltet og legger til rette med gode rammebetingelser, både for den organiserte idretten og de som driver med egenorganisert aktivitet. En kommune med størrelse på nye Narvik kommune bør ha en idrettsrådgiver i 100 % stilling. Per dags dato mangler kommunen fagpersoner/ressurser for å utvikle idretten i kommunen, både når det gjelder aktivitetstilbud, idrettsanlegg og veiledning av lag og foreninger. Det er mye spennende på gang i kommunen og regionen, men uten dedikerte personer som arbeider aktivt med fagfeltet, så blir det utfordrende å oppnå utvikling og gode resultater.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125