Elise Lund Holm

Jeg er en 24 år gammel jente som er bosatt i Båtsfjord. Etter 3 år i Tromsø, hvor jeg tok en bachelor i Fiskeri- og havbruksvitenskap, flyttet jeg tilbake til kystens perle for å etablere meg her. Jeg jobber i dag som HR koordinator hos Lerøy Norway Seafoods avd. Båtsfjord, har kjøpt hus og fått en datter sammen med min samboer. Nå håper jeg at jeg kan tilegne meg enda mer kunnskap som kan brukes til å være med på videreutviklingen av vårt samfunn.

Min hjertesak