Elise Lund Holm

Jeg er en 24 år gammel jente som er bosatt i Båtsfjord. Etter 3 år i Tromsø, hvor jeg tok en bachelor i Fiskeri- og havbruksvitenskap, flyttet jeg tilbake til kystens perle for å etablere meg her. Jeg jobber i dag som HR koordinator hos Lerøy Norway Seafoods avd. Båtsfjord, har kjøpt hus og fått en datter sammen med min samboer. Nå håper jeg at jeg kan tilegne meg enda mer kunnskap som kan brukes til å være med på videreutviklingen av vårt samfunn.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125