Elin Astrid Gjøvik Glad

Jeg er 32 år og kommer fra Harstad. Jeg flyttet nylig tilbake til mitt kjære Nord-Norge etter 10 år med studier og jobb i Storbritannia. Jeg har en bachelorgrad i journalistikk og markedsføring, og har jobbet med strategisk markedsføring rettet mot internasjonale studenter, både for University of London og for en ekstern organisasjon som jobber med flere britiske universiteter. Høsten 2020 begynner jeg i ny jobb som kommunikasjonsrådgiver på UiT, samt på en mastergrad i ledelse.

Etter at jeg flyttet hjem igjen, har jeg kjent på en ny giv i regionen – vi tør mer, vil mer og tror mer på oss selv. Samtidig er det et faktum at befolkningsutviklingen her nord er svak. Én av årsakene er ung utvandring – vi flytter sørover for å studere, og det er ikke nok av oss som kommer tilbake for å jobbe.

De høyere utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge har en samfunnsoppgave i å holde på og trekke til seg unge voksne. Ved å sikre attraktive studietilbud som er tilpasset behovet i næringslivet i landsdelen vår, samt et økt fokus på praksisplasser og samarbeid med arbeidsliv, kan de være med på å snu trenden. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med næringslivet i regionen, både fordi det er så mye flott som skjer her, og fordi det er relevant for jobben min ved UiT. I tillegg er Propellfabrikken en unik mulighet til å knytte kontakt med spreke mennesker med forskjellig motivasjon til å være en drivkraft for Nord-Norge.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125