Propellblogg

Dugnaden fortsetter – del to står nå for tur

Dugnaden fortsetter – del to står nå for tur

De aller fleste har vært flinke på første del av dugnaden sett opp mot regjeringens anbefalinger med hensyn til koronaviruset. Det er langt fra over, så det er viktig at vi fortsatt er bevisste og følger anbefalingene som gis. Dette selv om landet gradvis åpner opp igjen. Nå gjenstår del to.

read more
Ska vi finne på nå?

Ska vi finne på nå?

Nå er det sånn at sentralisering i Norge blir sett av mange som et stort problem. Om det er det eller ikke skal jeg ikke uttale meg om, men det kan vel være noe i det at når folk flytter inn til sentrale strøk forteller ganske direkte at de vil være mer sammen og rundt andre.
Er det da noe vi kan gjøre sammen?

read more

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125