Propellbloggen

Nettverksbygging som bidrag til sosial trivsel og karriere

For alle er det viktig å ha det bra både på jobb og i fritiden. Vi må tenke en helthetlig inkludering. Nettverksbygging handler om å både gi og ta. Så en forutsetning for at dette skal virke, er at nyinnflyttede også oppsøker mulighetene.

Tar du vare på deg selv?

Se for deg en bankkonto, eller helsekonto om du vil. Hver gang du er i fysisk aktivitet setter du dette inn på helsekontoen.

Kontakt

Propelleder Silje B. Lorentzen

Telefon

481 27 987

E-post

silje@vinn.no