Propellbloggen

Nettverksbygging som bidrag til sosial trivsel og karriere

For alle er det viktig å ha det bra både på jobb og i fritiden. Vi må tenke en helthetlig inkludering. Nettverksbygging handler om å både gi og ta. Så en forutsetning for at dette skal virke, er at nyinnflyttede også oppsøker mulighetene.

Tar du vare på deg selv?

Se for deg en bankkonto, eller helsekonto om du vil. Hver gang du er i fysisk aktivitet setter du dette inn på helsekontoen.

En propell får deg til å fly

"Hva er propeller? Det er sånne som får deg til å fly. Ja, de som holder det gående når du slapper av liksom. Men, hvorfor lurer du på det, tante? Jo, du skjønner, at tante skal prøve å være litt sånn menneskelig propell. En sånn som får andre til å ville fly til...

Kontakt

Propelleder Silje B. Lorentzen

Telefon

481 27 987

E-post

silje@vinn.no