Propellbloggen

Styrking av små bedrifter ved samarbeid

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var det pr. 1 januar 2020 registrert 27.069 virksomheter i Troms og Finnmark hvor 21.468 av disse er bedrifter med 0-4 ansatte. Det vil si at nesten 80% av de etablert bedriftene i fylket er å regne som små bedrifter med ingen eller veldig få ansatte.

Dugnaden fortsetter – del to står nå for tur

De aller fleste har vært flinke på første del av dugnaden sett opp mot regjeringens anbefalinger med hensyn til koronaviruset. Det er langt fra over, så det er viktig at vi fortsatt er bevisste og følger anbefalingene som gis. Dette selv om landet gradvis åpner opp igjen. Nå gjenstår del to.

Ska vi finne på nå?

Nå er det sånn at sentralisering i Norge blir sett av mange som et stort problem. Om det er det eller ikke skal jeg ikke uttale meg om, men det kan vel være noe i det at når folk flytter inn til sentrale strøk forteller ganske direkte at de vil være mer sammen og rundt andre.
Er det da noe vi kan gjøre sammen?

Kontakt

Propelleder Silje B. Lorentzen

Telefon

481 27 987

E-post

silje@vinn.no