Propellblogg

Propellnettverket med innføring i Alpin-VM 2027

Propellnettverket med innføring i Alpin-VM 2027

Alpin VM 2027 AS ga i går et engasjert propellnettverk (tidligere og nåværende propeller fra både Nordland og Troms og Finnmark) presentasjon av arrangementet man jobber for å få til Norge, med Narvik som vertskapsby, i 2027.

les mer
Fra hjertesak til handling

Fra hjertesak til handling

«At unge kvinner ikke kommer hjem igjen etter å ha studert, tyder på at hjemstedet ikke framstår som relevant for dem. Mitt ønske er at Narvikregionen skal framstå som relevant for unge, nyutdanna kvinner». Slik starter Vilde Øines Nybakkens hjertesak.

les mer
Godt gjort er bedre enn godt sagt!

Godt gjort er bedre enn godt sagt!

Har du noen gang følt på budskapet «gjør som jeg sier og ikke som jeg gjør»? Jeg er glad for veldig mange tema som er blitt tatt opp de siste årene og som også vi i Propellfabrikken har hatt stort fokus på. Flere virksomheter må lyse ut stillingene sine slik at arbeidsmarkedet her nord kan bli mer synlig for de som ikke bor her, flere unge må inviteres inn i sentrale roller og funksjoner, flere unge må invitere seg selv inn i sentrale roller og funksjoner og vi må alle i større grad fremsnakke stedet, byen og regionen vår og bidra til at bildet utflyttere/potensielle tilflyttere har, ikke alene blir skapt av gamle inntrykk og media, men også av folkene som bor her.

les mer
Styrking av små bedrifter ved samarbeid

Styrking av små bedrifter ved samarbeid

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var det pr. 1 januar 2020 registrert 27.069 virksomheter i Troms og Finnmark hvor 21.468 av disse er bedrifter med 0-4 ansatte. Det vil si at nesten 80% av de etablert bedriftene i fylket er å regne som små bedrifter med ingen eller veldig få ansatte.

les mer
Dugnaden fortsetter – del to står nå for tur

Dugnaden fortsetter – del to står nå for tur

De aller fleste har vært flinke på første del av dugnaden sett opp mot regjeringens anbefalinger med hensyn til koronaviruset. Det er langt fra over, så det er viktig at vi fortsatt er bevisste og følger anbefalingene som gis. Dette selv om landet gradvis åpner opp igjen. Nå gjenstår del to.

les mer
Ska vi finne på nå?

Ska vi finne på nå?

Nå er det sånn at sentralisering i Norge blir sett av mange som et stort problem. Om det er det eller ikke skal jeg ikke uttale meg om, men det kan vel være noe i det at når folk flytter inn til sentrale strøk forteller ganske direkte at de vil være mer sammen og rundt andre.
Er det da noe vi kan gjøre sammen?

les mer

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125

SoMe