– Det er lettere å få de med et hjerte for Nord-Norge til å bli og komme tilbake

24. JUNI, 2021

Av: Torje Kosmo Karlsen

Det sa ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal, under sitt innlegg til hålogalandspropellene under samlinga i Harstad denne uka. Det er kanskje en del av essensen i det Propellfabrikken jobber med. Å bygge identitet og stolthet blant propellene, slik at de kan spre den videre.

Samfunnet er i stadig endring, også i Nord-Norge, og de unge flytker fra landsdelen. Men kanskje er det ikke Nord-Norge som har endret seg så mye at ungdom flykter? Kanskje er det vi som har endret oss?

Dagens unge har vokst opp med sosiale medier. Verden er bare et telefonløft unna, hele døgnet. Vi ser hele verden, hele tida. Skrur vi tida tilbake f.eks. 20 år, så var dette utenkelig. En tenårings verden var i utgangspunktet den byen den vokste opp i. Tilgangen til resten av verden var TV, aviser og reiser.

De unges behov har av påvirkninga gjennom sosiale medier endret seg. Vi ønsker oss i stadig større grad til de store urbane byene der det “skjer noe hele tida”. I nord må vi tilpasse oss denne endringa og disse behovene. Vi må jobbe annerledes og hardere med bolyst enn det vi har gjort tidligere. Vi må jobbe mot påvirkninga fra sosiale medier. Vi må bygge identitet og stolthet – tidlig.

Andre samling (av totalt fire) heter nemlig “identitet og stolthet”. I del én av samlinga, noen uker tilbake, har hålogalandspropellene vært gjennom workshop i presentasjonsteknikk med skuespiller Per Kjerstad. Med veiledning fra Kjerstad er propellene bedre i stand til å presentere blant annet sine hjertesaker med identitet og stolthet. Denne uka var det tid for ei kraftsalve av identitets- og stolthethetsfølelse i Harstad.

Annette Ekmann, adm. dir., forteller hvordan de har brukt identitet og stolhet til å snu en negativ trend i INKO. Foto: VINN / Torje Kosmo Karlsen

Samlet i toppetasjen på Thon Hotel fikk propellene innledningsvis høre om alt det positive som skjer i Harstadregionen. Det var tydelig en enkel oppgave for ordfører Kari-Anne Opsal. Videre hadde hun med seg ordførerne fra Tromsø og Senja, Gunnar Wilhelmsen og Tom-Rune Eliseussen. Sammen fortalte de om sine erfaringer med ungdom og unge voksne i sine respektive kommuner, og hvilke forskjellige – og like – type utfordringer de tre kommunene står overfor knyttet til den demografiske utviklinga.

Videre i programmet fikk propellene inspirerende innlegg fra og dialog med:

 

  • Ole Martin Melbøe Nygård, Ungdomsrådet og Barn og ungdommens kommunestyre i Harstad – Hvordan skape stolthet blant de unge
  • Monica Mathiassen, KUPAStartups og innovasjon i etablerete bedrifter i Nord-Norge
  • Kjartan Ridderseth, Heia Nord-NorgeHvordan fylle arbeidsplassene i Nord-Norge
  • Linn Hvattum, Harstad Sentrum AS og Nina Dons-Hansen, Kunststien og havnepromenaden – Utvikling av stedsidentitet gjennom sentrumsutvikling og -forskjønning
  • Annette Ekmann, INKOBygging av stolthet og identitet i praksis
  • Øystein Hartz Ulvær, LINK HarstadEt profesjonelt nettverk for unge samfunns- og næringslivsinteresserte
  • Thibault Fréte, Arctic Race of NorwayMye mer enn verdens nordligste sykkelritt

Thibault Fréte flyttet fra Paris til Harstad for å få jobbe med Arctic Race of Norway. Foto: VINN / Torje Kosmo Karlsen

Monica Mathiassen, seniorrådgiver og inkubatorleder i KUPA. Foto: VINN / Torje Kosmo Karlsen

Ole Martin Melbøe Nygård fra ungdomsrådet i Harstad og Barn og ungdommens kommunestyre i Harstad. Foto: VINN / Torje Kosmo Karlsen

Ordførerne i Harstad, Tromsø og Senja, Kari-Anne Opsal, Gunnar Wilhelsen og Tom-Rune Eliseussen. Foto: VINN / Torje Kosmo Karlsen

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125