Harstadpropellene instruert av skuespiller Per Kjerstad

7. JUNI, 2021

Av: Torje Kosmo Karlsen

“Utsettelse” har nok vært blant de mest brukte ordene i Propellfabrikken det siste året. Heldigvis er ikke “avlysing” blant disse. I mars klarte vi for de narviktilhørende propellene å gjennomføre workshop i presentasjonsteknikk sammen med skuespiller Per Kjerstad. Nå har vi gjort det samme for harstadpropellene.

Propellfabrikken utføres over fire samlinger, i et normalår fra høst til sommer. I Hålogaland har andre samling – identitet og stolthet – grunnet koronarestriksjoner blitt utsatt flere ganger siden november. I utgangspunktet skulle alle 18 propeller i regionen samles over to dager i Harstad. Det har med begrensning på 10 personer ikke latt seg gjennomføre. Med lavt smittetrykk, grundige forholdsregler og god dialog med myndighetene fikk propellene hjemmehørende i Narvikregionen i begynnelsen av mars gjennomført workshop i presentasjonsteknikk med skuespiller Per Kjerstad. Nå har også de propellene tilhørende Harstadregionen fått nyte godt av skuespillerens faglige kompetanse.

Skuespiller Per Kjerstad instruerer propellene. Foto: Torje Kosmo Karlsen / VINN

Andre samling, som vi kaller identitet og stolthet, beskriver vi slik;

Med identitet og stolthet i ryggmarken øker formidlingsevnen og troverdigheten i budskapet betraktelig. En workshop med presentasjonsteknikk som fokus, og personlige prosjekter som case gjennomføres i samarbeid med eksperter på området.

Som del av Propellfabrikken jobber hver enkelt propell med en egen hjertesak gjennom samlingene. Med hjertesakene som utgangspunkt instruerte skuespilleren fra Tjeldøya hver enkelt i presentasjonsteknikker, både med tanke på forberedelse og utførelse. Hvordan får man frem eget budskap på en mest mulig troverdig måte? Hvordan kaprer du publikum fra det øyeblikket du tar første steg inn i rommet? Hva i din presentasjon er det viktigste, og hva er mindre viktig? 

Til iHarstad.no uttalte Kjerstad følgende:

– Jeg kan hjelpe dem med å benytte min faglige kompetanse, utdannelse og bakgrunn fra teater, scene og film med at de blir mer bevisst på seg selv, sin egen fremføring, fremtoning, måten å løse en tekst på. Forhåpentligvis får de noen tanker og ideer rundt sitt eget engasjement for viktige ting her i nord-regionen. Det er ikke noe som er rett eller galt her, men det handler om å bli observant på andre og seg selv for å få frem budskapet tydelig nok. Forhåpentligvis sitter de igjen med en positiv erfaring.

Skuespiller Per Kjerstad instruerer propellene. Foto: Torje Kosmo Karlsen / VINN

Workshopen med Per Kjerstad er normalt én av to dager tilknyttet andre samling – identitet og stolthet. “Dag to” av denne samlinga, som har blitt delt opp i flere dager og steder grunnet pandemien denne runden, gjennomføres i Harstad den 22. Da får alle 18 propeller i Hålogaland med seg en dag spekket med spennende innhold om Harstadregionen. Det ser vi frem til!

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125