Per Kjerstad instruerte propellene

11. MARS, 2021

Av: Torje Kosmo Karlsen

Det siste året har vært krevende for mange. Også for Propellfabrikken har det vært utfordrende å få til ting som planlagt. Et etterlengtet lyspunkt ble at vi denne uka hadde besøk av skuespiller Per Kjerstad for tredje året på rad.

Propellfabrikken utføres over fire samlinger fra høst til sommer. I Hålogaland har andre samling – identitet og stolthet –  grunnet gjeldende koronarestriksjoner blitt utsatt flere ganger siden november. I utgangspunktet skulle alle 18 propeller i regionen samles over to dager i Harstad. Det har med begrensning på 10 personer ikke latt seg gjennomføre, og vi har derfor gått litt ut av manus. Med lavt smittetrykk, grundige forholdsregler og god dialog med myndigheten har propellene hjemmehørende i Narvikregionen denne uka gjennomført presentasjonsteknikk med skuespiller Per Kjerstad.

Per Kjerstad og propellene. Foto: Torje Kosmo Karlsen/VINN

Andre samling, som vi kaller identitet og stolthet, beskriver vi slik;

Med identitet og stolthet i ryggmarken øker formidlingsevnen og troverdigheten i budskapet betraktelig. En workshop med presentasjonsteknikk som fokus, og personlige prosjekter som case gjennomføres i samarbeid med eksperter på området.

Som del av Propellfabrikken jobber hver enkelt propell med en egen hjertesak gjennom samlingene. Med hjertesakene som utgangspunkt instruerte skuespilleren fra Tjeldøya, som gikk videregående skole i Narvik, hver enkelt i presentasjonsteknikker, både med tanke på forberedelse og utførelse. Hvordan får man frem eget budskap på en mest mulig troverdig måte? Hvordan kaprer du publikum fra det øyeblikket du tar første steg inn i rommet? Hva i din presentasjon er det viktigste, og hva er mindre viktig? Lista for dagen er lang, og utbyttet for deltakerne var stort.

“Hvordan kaprer du publikum fra det øyeblikket du tar første steg inn i rommet?”

Så snart situasjonen tillater det, vil resterende propeller også gjennomgå programmet.

Gledelig var det også å få besøk av kommuneoverlege Sverre Håkon Evju som både var innom som tilsyn ift. de anbefalinger og restriksjoner som foreligger knyttet til korona, og for å presentere seg og sine positive tanker rundt Propellfabrikken, bolyst og tilflytting.

Kommuneoverlege i Narvik, Sverre Håkon Evju. Foto: Torje Kosmo Karlsen/VINN

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125