Fra hovedtillitsvalgt til forbundsstyret – takk Propellfabrikken!

Av: Børge Henriksen – Deltaker Narvikregionen 2019/2020

Hvor mange er ikke avventende til å gjennomføre noe de egentlig har ganske lyst til, og hvor mange sitter ikke igjen med en liten anger på noe de ikke har gjort…
Ofte er det kanskje bedre å angre på noe man har gjort, enn noe man ikke gjorde.
For min del vet jeg at jeg litt for ofte har vært avventende, litt for ofte har tatt ”the safe way” og litt for ofte latt muligheter passere.
For hva er egentlig det verste som kan skje? Hvis man stiller seg det spørsmålet, er ofte utfallet ufarlig og bidrar gjerne til et perspektiv hvor man tør å ta sats.

I begynnelsen av 2019 ble jeg valgt som hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene i Narvik kommune. Senere bestemte jeg meg for å søke om å bli propell i Propellfabrikken, etter at det året før kun ble med tanken. Jeg var en av de heldige som fikk lov å ta på propellcapsen og dra ut å fly. Jeg var en av de heldige som fikk muligheten til å få et nytt perspektiv på hvordan så mange ulike mennesker med så mange ulike interesser kan fungere i lag. Ikke minst hvor mye vi alle kan lære av hverandre.
I tillegg har deltakelsen gitt meg økt kunnskap, bedre kjennskap og et bredere nettverk.
Propellfabrikken har gitt meg et dryss med gode opplevelser, åpnet nye veier og bidratt til en personlig utvikling. Jeg er mer motivert for å ta tak, jeg ser oftere mulighetene og terskelen for å tørre er blitt lavere.
I starten av 2020 ble jeg spurt om å stille som kandidat som medlem i Tariffpolitisk utvalg i Norsk fysioterapeutforbund. Jeg takket ja og ble valgt inn. I mai fikk jeg spørsmål om jeg for en periode kunne gå inn som leder for samme utvalg. Før jeg viste ordet av det satt jeg som leder for Tariffpolitisk utvalg og i forbundsstyret til Norsk fysioterapeutforbund nasjonalt.
Dette kunne kanskje skjedd uansett, men at min deltakelse i propellfabrikken har bidratt positivt, finnes det ingen tvil om.

Så, hvis noen i det hele tatt er i tvil om tiltaket og prosjektet propellfabrikken er utviklende og positivt, så tenker jeg vi kan fjerne den tvilen med en gang.

Jeg ønsker å bidra. Jeg vil være med å forme fremtiden og jeg tror jeg kan gjøre en forskjell. Jeg tror også du kan gjøre akkurat det samme.

Helt til slutt; takk Propellfabrikken, takk for dytten og takk for bidragene til min utvikling.

 

 

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125