Styrking av små bedrifter ved samarbeid

Av: Janniken Høybakk – deltaker Harstadregionen 2019/2020

Å være gründer eller drive en liten bedrift er utfordrende og krever alt av deg som person. Du må i utgangspunktet vite “alt” om drift og det det innebærer. Dette resulterer i at driveren bruker mye ressurser på løse små oppgaver som må gjennomføres, men som man ikke har kompetanse på. Ofte brukes det tid på å finne ut hvordan pålagte rapporteringer skal gjøres, regnskapsføring, hvordan markedsføre i sosiale medier, finne lover man skal forholde seg til m.m. Dette kan fort bli ensomt og belastende, om mange føler de står alene når kriser dukker opp i bedrifter.

Hadde det da ikke vært fint å ha noen man kunne spørre om tips og råd? Eller hvis man kunne lært av andre sine erfaringer, både feil og suksess, for så å unngå å gå i samme felle?

Driften i små bedrifter krever at driveren har kompetanse på alle områder og man bruker mye tid på å sjekke ut regler og krav, finne ut eller lese seg opp på hvordan ting skal løses eller prøver å finne hjelp. Men hvor begynner man? Store bedrifter med en egen administrasjon har flere ansatte med forskjellig kompetanse som til sammen gir den kompetansen man trenger for å løse de fleste driftsutfordringer eller bedriften har økonomi til å leie inn en rådgiver til det som behøves av bistand. Dette alternativet har ofte ikke de små bedriftene. Jeg har troen på at samarbeid er løsningen for å lette byrden for de små bedriftene. Samarbeid mellom bedrifter, på tvers av næringer og gjerne i nettverk.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var det pr. 1 januar 2020 registrert 27.069 virksomheter i Troms og Finnmark hvor 21.468 av disse er bedrifter med 0-4 ansatte. Det vil si at nesten 80% av de etablert bedriftene i fylket er å regne som små bedrifter med ingen eller veldig få ansatte.

Utfordringene til de små bedriftene har kommet tydeligere frem under Koronakrisen. Mange har måtte holde stengt i perioder, noen har mistes kundegrunnlaget midlertid og noen permanent da markedet har endret seg. Andre har måttet omstille seg for å ikke bli like sårbar hvis denne situasjonen skulle gjenta seg. Krisen har tvunget mange drivere til å tenke alternativt, nytt og kreativt. Ikke minst har krisen bidratt til at mange små bedrifter har sett muligheten i å samarbeide med andre. Produsenter av lokalmat og andre produkter har gått sammen om å levere varer hjem til kunder. Små lokale reiselivsbedrifter har inngått samarbeid for å tilby felles turistopplevelser tilpasset den nye situasjonen.

Hjertesaken min i Propellfabrikken er å skape en lavterskel møteplass for næringslivet i min kommune Kvæfjord, en møteplass jeg ønsker skal bidra til idemyldring, lyst til samarbeid og nytenking. Målet er å få gründer og små bedrifter til å bli mer oppmerksom på hverandre og samarbeide mer. Ved å forsøke å samle og knytte næringslivet i Kvæfjord mer sammen kan flere bedrifter styrkes og vokse, samtidig som man kan få mer til sammen. Dette gjelder både de som driver på heltid, deltid eller hobbybasis.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125