Nord-Norge, har du glemt hva du er god for?

Av: Michelle Behrens Johansen, deltaker Harstadregionen 2019/2020

Det er et nedfelt mål i regjeringens plattform at Nord-Norge skal bli en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner. Samtidig legges det ikke skjul på alle utfordringene vi står ovenfor. Det ropes og skrikes høyt om befolkningsnedgang, lave fødetall, sentralisering og nedleggelser. Den kanskje største utfordringen vi står ovenfor, er behovet for arbeidstakere og flere innbyggere.

Tar vi en titt på statistikken de siste årene, er bekymringen reel. Tallene viser at Nord-Norge hadde en nedgang i befolkningen på over 1 000 innbyggere i første halvdel av 2019. I 2018 var det over 2 700 flere personer som flyttet fra Nord-Norge til andre deler av landet, enn de som flyttet til landsdelen.

Samtidig er fødetallene lav og barnekullene har blitt mindre siden 1990. Prognoser mot 2024 viser at befolkningsnedgangen vil være størst i aldergruppen 20-29 år og 40-49 år, mens alderssegmentet over 70 år fortsatt vil ha vekst. Vi har snakket om det lenge, og nå er vi der! Den yngste aldergruppen utgjør nå en mindre del av befolkningen en tidligere. Befolkningen blir eldre og konsekvensen er at det blir færre i arbeidsdyktig alder bak hver pensjonist.

Med utfordringene vi står ovenfor, er det ikke rart at nordnorske fylker sliter med å få tilstrekkelig arbeidskraft.

MEN! Det er ikke alt som er negativt. Skal Nord-Norge bli attraktiv for de unge, må vi slutte å snakke regionen vår ned. Jeg mener det er vanskelig å se alt det positive som skjer av investering og utvikling, når det er grupper som «distriktsopprøret i Norge, #folkharfåttnok», som får publisering.

Nord-Norge går godt, tro det eller ei. Og det er her utviklingsmulighetene for fremtiden ligger, med betydning for hele landet.

Etter snart ni år siden forrige melding, legger endelig regjeringen frem ny stortingsmelding om nordområdene høsten 2020. Mye har endret seg siden sist og meldingen skal ha betydelig fokus på samfunnsutvikling i nord, næringsliv, kompetanse, klima, miljø, sikkerhet, beredskap og infrastruktur.

Vi har spektakulær natur, midnattssol, nordlys og Arctic Race som virkelig gir et konkurransefortrinn innenfor reiseliv hele året.

Vi har havnæring med stor verdiskaping innenfor fiskeri, oppdrett, petroleum og maritim næring.
Etablering av Andfjord Salmon med sitt landbaserte oppdrettsanlegg, som har ambisjoner om å bli det største anlegget i verden av sitt slag, med 200 – 250 arbeidsplasser på sikt.

Hålogalandsbrua er åpnet og Hålogalandveien skal bygges!

Dronesatsing og ny satellittutskytningsbase på Andøya kan skape stor vekst for Andøya Space Center og blir det en realitet, vil det kunne skape rundt 100 nye arbeidsplasser i kommunen.

Bodø og Nordland blir Europeisk kulturhovedstad 2024. Faktisk den første europeiske kulturhovedstaden nord for Polarsirkelen! I tillegg satser Bodø for fullt på «ny by, ny flyplass». Et pilotprosjekt for en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i nordområdene. Prosjektet vil ha betydning for vekst og utvikling i fylket og landsdelen.

Nord-Norge er for mange ett hjem og et livsgrunnlag. Jeg tror at vi sammen kan skape dragning til og mot nord gjennom raushet, vilje og stolthet.

 

Kilder

https://www.lofot-tidende.no/leserinnlegg/politikk/nord-norge/tilsvar-fra-naringsministeren-vekst-men-utfordringer-i-nord/o/5-28-177196

https://www.regjeringen.no/contentassets/76dc3d09a93a460c8fe649390a722689/nordomradestrategi2017.pdf

https://www.kbnn.no/artikkel/nordnorsk-demografi-er-vi-forberedt-pa-hva-som-venter-oss

https://www.kbnn.no/artikkel/kompetanse-i-nord-tilpasset-behov-og-muligheter

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Agenda-Nord-Norge/id2340334/

https://www.regjeringen.no/no/tema/nordomradene/stmeld_nord/id2685025/

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125