Derfor bryr unge seg, ikke..

Av: Torben Hansen, deltaker Narvikregionen 2019/2020

Hvordan skal vi få unge voksne til å ta ansvar, og ikke minst bli hørt i lokaldebatten?

Unge voksne føler de har liten påvirkningskraft i lokaldebatten, og opplever å ikke bli lyttet til. Det er nok et sammensatt problem. De har ingen åpenbare plasser å henvende seg på for å si sin mening om hvordan de mener regionen bør være.

Følt påvirkningskraft i kommunen (hele landet)

Svært stor grad 1%
Stor grad 6%
Hverken eller 29%
Liten 40%
Svært liten 22%
Vet ikke 2%

Undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Design og arkitektur Norge.

Narvik, en kommune for gamle menn i dress og slips.

Alderssammensetningen i kommunestyret, og hos andre beslutningstakere er etter min mening ganske høyt. Og det preger hvordan utviklingen av kommunen kan bli. Misforstå meg rett, det skjer mye positivt i Narvik og området rundt, men kommunen kan godt bli flinkere å lytte til unge voksne, som er framtidens ressurspersoner. Man må ikke glemme at det finnes mange unge voksne som har veldig mange gode ideer og meninger som burde sett dagens lys. Mange brenner nok inne med sine ideer og visjoner fordi de de riktige personene eller aktørene å dele de med.

 

Liten påvirkningskraft

I Narvik har vi ikke en naturlig møteplass unge voksne kan prate med politikere. Få sender en e-post til en politiker, eller tar tak i dem på et arrangement for å fortelle dem meningen sin. I en undersøkelse gjort av Opinion på oppdrag for Design og arkitektur Norge (DOGA) som tar for seg hvordan innbyggere føler medbestemmelse, sier 62% mellom 25-38 år at de føler de har liten, eller svært liten påvirkningskraft av hva som skjer i kommunen deres. Mens 7% sier de har stor, eller svært stor påvirkningskraft. 11% sier at de har kontaktet en politiker det siste året, mens 9% sier de har kontaktet en politiker, utover det siste året.

 

Blir ikke hørt

I den samme undersøkelsen sier 31% av de spurte som engasjerer seg at de føler at det nytter å engasjere seg, mens 11% føler at de blir lyttet til når de engasjerer seg. Det er ikke gode tall og kommunene har en vei å gå for å få unge voksne engasjert. Dette er et problem som må tas tak i av politikerne i Narvik. Om man ikke engasjerer seg politisk vil det bli vanskelig å bli hørt, da det ikke finnes mange arenaer utenfor kommunestyresalen hvor folk får sagt sitt.

 

Hvordan skal vi koble sammen de unge og politikerne?

Jeg tror noe av løsningen på dette kan være en plass hvor unge voksne, politikere, næringsliv og andre interessenter kan samles, og diskutere problemer og løsninger. Politikere kan lytte til unge å ta til seg deres ideer. De unge kan lytte til de med erfaring for å få en bedre forståelse av hvorfor ting er som de er. Ikke minst vil kanskje unge voksne føle at de blir lyttet til, noe som bare i seg selv muligens kan øke unges motivasjon for å bry seg, å ta ansvar for kommunens fremtid. Forhåpentligvis også snu de negative tallene, og skape engasjerte unge som føler de har påvirkningskraft og blir hørt av kommunens politikere.

 

En skjønn harmoni

I en skjønn harmoni av unges ideer og visjoner, og de litt eldre sine erfaringer og ideer tror jeg man kan utrette mye positivt i regionen, og gjøre Narvik til en attraktiv plass å bo og leve. Ikke minst en plass hvor andre har lyst å flytte til. Hvis man også involverer og lytter til hva de unge har å si, vil de garantert føle et større eierskap til ting. De vil også ta et større ansvar i framtiden.

Dette får vi til i lag.

Kilder

Befolkningsstudie gjennomført for DOGA, av Opinion AS

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125