Nettverksbygging som bidrag til sosial trivsel og karriere

Av: Julie Olsen, deltaker Propellfabrikken Harstadregionen 2019/2020

De seneste årene har utviklingen i regionen vært den samme: antall innbyggere reduseres. Statistikk viser at Harstad og alle kommunene i regionen hadde befolkningsnedgang i 2019. Harstads innbyggertall ble redusert med 152 innbyggere de første tre kvartalene i 2019. Fylkesordfører for Troms og Finnmark kaller utviklingen dramatisk. Hvordan kan vi hindre at så mange flytter fra regionen, og hvordan kan vi bidra til at flere ønsker å flytte hit?

Da jeg var ferdigstudert i Tromsø, flyttet jeg tilbake til Harstad mens jeg søkte juristjobber over hele landet. Jeg hadde aldri planer om å bosette meg her.

Jeg har bodd i Harstad mesteparten av livet, og har både familie, venner og bekjente her. I tillegg flyttet flere av mine venner tilbake til Harstad etter endte studier. Jeg ble fort klar over at jeg var heldig som hadde et nettverk å flytte til. Dette bidro til at jeg søkte og fikk drømmejobben i Harstad. Nettverket har også bidratt til at jeg trives godt i byen og ønsker å bli boende her.

Det er imidlertid ikke slik for alle. For noen som aldri har vært i Harstad, og heller ikke har et nettverk her kan det være vanskelig som ny innflytter. De kjenner kanskje ingen når de kommer. Dessverre er det mange tilflyttere som uttaler at det er vanskelig å bli kjent med menneskene i Harstad.

I november 2019 ble det presentert et innflytterteam i Harstad som skal møte folk som reiser til byen på jobbintervju, og som skal gjøre byen mer attraktiv. Dette er et utrolig positivt tiltak som bidrar til nettverksbygging og promotering av byen allerede før potensielle tilflyttere har flyttet hit. Dette kan bidra til at prosessen med å skaffe nettverk blir enklere for dem som kommer hit uten bekjentskaper.

Som nyinnflyttet til Harstad vil det første nettverket man får ofte være i jobbsammenheng. Ikke alle arbeidsplasser har et stort arbeidsmiljø med andre yngre kollegaer. Som ung nyinnflyttet kan det være vanskelig å utvide nettverket, og det vil da være positivt med et etablert nettverk som kan tilby noe til disse.

For alle er det viktig å ha det bra både på jobb og i fritiden. Vi må tenke en helthetlig inkludering. Nettverksbygging handler om å både gi og ta. Så en forutsetning for at dette skal virke, er at nyinnflyttede også oppsøker mulighetene.

Det er også viktig å huske på at selv om man har et etablert nettverk, vil det alltid være rom for å utvide dette. Et større nettverk er aldri negativt. Tenk på hva du kan bidra med, men også hva du kan få igjen for det.

Nettverksbygging bidrar ikke bare til det sosiale. En annen betydningsfull virkning av nettverksbygging er at det gir muligheter. Hvis man ser bort fra stillingsmarkedet i offentlig sektor er det mange stillinger som ikke lyses ut på tradisjonelt vis. Dette kan innebære at selv om du er kvalifisert for en stilling, vil du ikke få den fordi du ikke vet om stillingen, og de som trenger folk ikke vet om deg. Det er synd om vi skal miste folk fra byen på grunn av det. Selv kjenner jeg til flere som ønsket å bo i Harstad, men måtte flytte fra byen fordi de ikke fant jobb her.

Som et lite bidrag til denne nettverksbyggingen ønsker jeg å starte et nettverk for yngre jurister i byen, der nettverket kan bestå av både faglige og sosiale sammenkomster. Dette kan forhåpentligvis bidra til å beholde jurister som allerede jobbe her, men også å rekruttere flere hit.

Det finnes mange ulike nettverk i regionen som kan være vanskelig å få kjennskap til. For å samle disse og synliggjøre dem, hadde det vært en idé at kommunen opprettet en ”ung i Harstad”-fane på sin hjemmeside som peker til ulike nettverk og andre tilbud for unge voksne.

Nettverksbygging alene vil nok ikke løse problematikken med fraflytting fra regionen. Jeg håper imidlertid at det kan være en av flere løsninger som kan bidra til at vi ikke mister flere innbyggere i fremtiden.

https://www.ht.no/nyheter/2019/11/20/Færre-innbyggere-i-alle-kommuner-Dramatisk-utvikling-20437065.ece

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125