I forbindelse med vår etablering i Harstadregionen er vi svært fornøyde med å få med oss Nina Dons-Hansen på laget. Hun skal være vår propellkoordinator for programmet i Harstadregionen og representere oss lokalt. Gode samarbeidspartnere er gull verdt for oss, og Nina er selv som en propell å regne. Få personer kunne passet bedre i konseptet vårt! Nina har tidligere vært gründer, og er nå tilbake som 50% selvstendig næringsdrivende, og resterende 50% engasjert i utviklingsprosjekt for Harstad kommune. Hun har jobbet i Sør-Troms regionråd i over syv år som prosjektleder. Her har hun blant annet jobbet innenfor ulike sektorer med kommunale, interkommunale, regionale og nasjonale prosjekter. Hun har ledet samfunnsutviklingsprosjekter innen kunst/kultur, næring og miljø og har hatt ansvar for å utarbeide Sør-Troms’ første regionale plan for vekst og utvikling inkludert tiltaksarbeid. Bare for å nevne noe:-)

Nina er 47 år, beskriver seg som både lofoting og helgelending men har bodd i Harstad siden 2000. Hun er gift og har tre døtre, og er en aktiv yogainstruktør på fritiden.

Om å være en del av propellteamet sier Nina: “Propellfabrikken setter fokus på vår region og Nord-Norges største utfordring; vi må få nok hoder og hender hit for å vokse! Vi trenger kompetanse i nord, vi trenger at de unge, kloke hodene blir her, flytter tilbake og at unge sørfra og fra utlandet vil flytte hit! Alle ledige stillinger må lyses ut og vi må fortelle de gode historiene herfra. Derfor er Propellfabrikken viktig, og det er veldig motiverende å få være med å bidra i programmet!”

Velkommen på laget Nina, vi ser frem til et godt samarbeid det neste året!