Det var en gang (for ikke så veldig lenge siden) en by i Nord-Norge som ble mer og mer opptatt av å ikke bare være en by, men å være en del av en sterk region hvor alle kommunene skulle jobbe mot felles mål. Narvikregionen og landsdelen for øvrig opplever vekst, med det resultat at vi opplever betydelig mangel på kompetent arbeidskraft. Statistikken har vi fått presentert i noen runder nå, og spørsmålet er hva vi velger å gjøre. Skal vi skrive å snakke om den negative trenden som tilsynelatende ikke har tenkt å snu med det første, eller skal vi prøve å ta tak i de elementene vi har mulighet til å påvirke?

For oss var valget enkelt. VINN har siden 1956 jobbet for å gjøre bedrifter bedre, og når vi ser at våre egne kunder opplever utfordringer med å få tak i riktig arbeidskraft var det naturlig for oss å se på hva vi kunne gjøre for å endre situasjonen. Resten av historien forstår du sikkert, en Propellfabrikk ble skapt og du kan lese litt mer om det her.

Hensikten med Propellfabrikken er å gi de unge i regionen kunnskap, identitet og stolthet slik at de på et bedre grunnlag kan ta avgjørelsen om å bli værende eller flytte tilbake etter endt utdanning. De vil også bli ennå bedre ambassadører for regionen, og kan påvirke andre i sine nettverk til å ta den samme beslutningen basert på riktig kunnskap.

Målet er at vi over tid, skal sikre nødvendig tilgang på arbeidskraft i regionen ved å stimulere lysten og forutsetningene for unge propeller til å framsnakke regionen, samt bli viktige bidragsytere i den videre utviklingen av regionen.

Vi mener at dersom de unge skal trives og velge å bosette seg i regionen, må de også ta del i utviklingen av den. De må oftere bli invitert inn på arenaer hvor sentrale beslutninger tas, og de må selv vite sin besøkelsestid og hvordan de skal påvirke prosessene som gjennomføres. Vi slår et slag for de unge, og ønsker å fremme den undervurderte (mener vi) ressursen vi har i denne målgruppen.

Eventyret er så vidt i gang, og vi håper vi aldri må skrive snipp snapp snute.. Snarere tvert i mot, nye kapitler er under utvikling allerede, og det viser seg at også andre regioner ønsker å ta del i vårt eventyr. Vi deler gjerne, og er takknemlige for å få lov til å teste ut konseptet vårt andre steder også. Per nå er vi i planleggingsfasen i Harstadregionen, men har større ambisjoner enn som så.

Tenk deg hva vi kunne fått til om Propellfabrikken kunne gjelde for hele Nord-Norge? Du vet, vi her oppe! 🙂