Ung drivkraft for nordnorske regioner

Et program av

Idéen

Vi skal sikre nødvendig tilgang på arbeidskraft i regionen ved å stimulere lysten og forutsetningene for unge propeller  til å framsnakke regionen, samt bli viktige bidragsytere i den videre utviklingen av regionen.

Programmet skal gi kunnskap, nettverk og stolthet til deltakerne.

Hvordan gjør vi det?

Ut fra søknader plukker vi ut engasjerte unge mennesker i alderen 20-35 som er eller ønsker å være mer engasjert i samfunnsbyggingen i sin region.

Vi tar de gjennom et program på fire todagers-samlinger hvor faglig påfyll, bedriftsbesøk og informasjon om kommunene og regionen står i fokus.

Deltakerne definerer også hver sin hjertesak – noe de brenner for – som de skal jobbe med gjennom hele programperioden.

I tillegg til samlingene legger vi tilrette for at propellene får muligheten til å delta på viktige arenaer og relevante arrangementer i vårt geografiske nedslagsfelt. Dette skal bidra både til kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging.

Veien videre

Etter endt program skal deltakerne ha med seg en aksjonsplan for sin hjertesak, slik at de fortsetter å jobbe med den og bruker de verktøene de har fått i programmet. I tillegg blir alle propeller i alle regioner en del av propellnettverket.

Propellblogg

Godt gjort er bedre enn godt sagt!

Godt gjort er bedre enn godt sagt!

Har du noen gang følt på budskapet «gjør som jeg sier og ikke som jeg gjør»? Jeg er glad for veldig mange tema som er blitt tatt opp de siste årene og som også vi i Propellfabrikken har hatt stort fokus på. Flere virksomheter må lyse ut stillingene sine slik at arbeidsmarkedet her nord kan bli mer synlig for de som ikke bor her, flere unge må inviteres inn i sentrale roller og funksjoner, flere unge må invitere seg selv inn i sentrale roller og funksjoner og vi må alle i større grad fremsnakke stedet, byen og regionen vår og bidra til at bildet utflyttere/potensielle tilflyttere har, ikke alene blir skapt av gamle inntrykk og media, men også av folkene som bor her.

les mer
Styrking av små bedrifter ved samarbeid

Styrking av små bedrifter ved samarbeid

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var det pr. 1 januar 2020 registrert 27.069 virksomheter i Troms og Finnmark hvor 21.468 av disse er bedrifter med 0-4 ansatte. Det vil si at nesten 80% av de etablert bedriftene i fylket er å regne som små bedrifter med ingen eller veldig få ansatte.

les mer
mer

Hvem er vi?

Torje Kosmo Karlsen

Torje Kosmo Karlsen

Propelleder

932 37 361
torje@vinn.no

Prosjektleder i VINN

Mette Suhr Berg

Mette Suhr Berg

Propellkoordinator Vest-Finnmark

922 37 082
mette@krativindustri.no
Daglig leder Kreativ Industri AS

Kristian Wengen

Kristian Wengen

Propellkoordinator Øst-Finnmark

416 78 142
kristian@tinkr.no
Daglig leder Tinkr AS

Nina Dons-Hansen

Nina Dons-Hansen

Propellkoordinator Hålogaland

909 63 23
ninamdons@gmail.com
Daglig leder Kreativ Kraft Nina Dons-Hansen

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125

SoMe