Ung drivkraft for nordnorske regioner

Et program av

Idéen

Vi skal sikre nødvendig tilgang på arbeidskraft i regionen ved å stimulere lysten og forutsetningene for unge propeller  til å framsnakke regionen, samt bli viktige bidragsytere i den videre utviklingen av regionen.

Programmet skal gi kunnskap, nettverk og stolthet til deltakerne.

Hvordan gjør vi det?

Ut fra søknader plukker vi ut engasjerte unge mennesker i alderen 20-35 som er eller ønsker å være mer engasjert i samfunnsbyggingen i sin region.

Vi tar de gjennom et program på fire todagers-samlinger hvor faglig påfyll, bedriftsbesøk og informasjon om kommunene og regionen står i fokus.

Deltakerne definerer også hver sin hjertesak – noe de brenner for – som de skal jobbe med gjennom hele programperioden.

I tillegg til samlingene legger vi tilrette for at propellene får muligheten til å delta på viktige arenaer og relevante arrangementer i vårt geografiske nedslagsfelt. Dette skal bidra både til kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging.

Veien videre

Etter endt program skal deltakerne ha med seg en aksjonsplan for sin hjertesak, slik at de fortsetter å jobbe med den og bruker de verktøene de har fått i programmet. I tillegg blir alle propeller i alle regioner en del av propellnettverket.

Propellblogg

Harstadpropellene instruert av skuespiller Per Kjerstad

Harstadpropellene instruert av skuespiller Per Kjerstad

“Utsettelse” har nok vært blant de mest brukte ordene i Propellfabrikken det siste året. Heldigvis er ikke “avlysing” blant disse. I mars klarte vi for de narviktilhørende propellene å gjennomføre workshop i presentasjonsteknikk sammen med skuespiller Per Kjerstad. Nå har vi gjort det samme for harstadpropellene.

read more
Er du blant Nord-Norges nye unge stemmer?

Er du blant Nord-Norges nye unge stemmer?

For at Nord-Norge skal være attraktivt for bosetting i fremtida må dagens unge være med å bestemme retninga landsdelen skal utvilkes i. I Propellfabrikken jobber vi med dette. Det gjør også Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge gjennom prosjektet «Nye Stemmer».

read more
mer

Hvem er vi?

Nina Dons-Hansen

Nina Dons-Hansen

Propellkoordinator Hålogaland

909 63 23
ninamdons@gmail.com
Daglig leder Kreativ Kraft Nina Dons-Hansen

Tone Pettersen

Tone Pettersen

Propellkoordinator Vest-Finnmark

416 36 992
tone@kreativindustri.no
Forretningsutvikler Kreativ Industri AS

Kristian Wengen

Kristian Wengen

Propellkoordinator Øst-Finnmark

416 78 142
kristian@tinkr.no
Daglig leder Tinkr AS

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125